Home > Sections > Afrikaans & Netherlandic Studies > Second-Year Programmes
Afrikaans & Netherlandic Studies

Second-Year Programmes

SLL2040F: Afrikaans en Neerlandistiek IIA

Sameroeper: Prof Joan Hambidge (Arts 4.16.7)

Studente doen die volgende modules:

  • Afrikaanse kortverhale (Van der Merwe) – in hierdie kursus word vertelstrategieë in die Afrikaanse kortverhaalkuns ná 1980 bestudeer.
  • Afrikaanse poësie, 1960-1980 (Hambidge) – ‘n Aantal poësietekste uit hierdie tydperk word in oorleg met die studente gekies en bestudeer. Die beginsels van die postmodernisme word ondersoek.
  • Die Teks De Lange (Hambidge) – Die teks Johann de Lange word ‘n ondersoek na die komplekse posisie van hierdie digter binne die Afrikaanse kanon met verwysing na die ontvangs van Nagsweet en Wordende naak. Die verhouding met Van Wyk Louw en Cussons word uitgewerk en die intertekstuele relasie met Ingrid Jonker en Ernst van Heerden. Die verskillende temas (dood / eensaamheid / die afwesige vader) word ondersoek aan die hand van Harold Bloom se The anxiety of influence en A map of misreading.
  • Moderne Nederlandse letterkunde: Musiek, fliek, liriek en teks (Loots) – studente behandel ‘n uiteenlopende verskeidenheid moderne Nederlandse tekste: geskrewe, visuele en audio-tekste wat onder andere die werk van Tjitske Jansen, Toon van Tellegen, Adriaan van Dis, die lirieke van die musiekgroep Lennaert en De Bonski’s asook Michiel ten Horn se bekroonde kortfilm Alex in Amsterdam insluit.
  • Nederlandse Grammatika (Veldman) – in hierdie kursus word ‘n inleiding tot Nederlandse Grammatika behandel.

SLL2041S: Afrikaans en Neerlandistiek IIB

Sameroeper: Prof Etienne van Heerden (Arts 4.16.3)

Studente kies vier van die volgende opsies:

  • Gender en poësie (Hambidge)- ‘n Kursus wat genderkonstruksies in die poësie ondersoek – van D J Opperman tot Camille Paglia se sieninge oor “manlik” en “vroulik”.
  • Die Leroux–teks (Loots) – studente maak kennis met die werk van Etienne Leroux, enigmatiese kultusfiguur van sestig en sewentig. Magersfontein, O Magersfontein! word ondersoek as ‘n werk wat die Leroux-teks versinnebeeld. Die invloed van Leroux op hedendaagse Afrikaanse skrywers word ook ondersoek.
  • Die Sestiger-beweging (Loots) – die Beweging van Sestig word aan die hand van geselekteerde prosatekste bestudeer.
  • Die Strachan-teks (Van Heerden) – die oeuvre van Alexander Strachan word as “psigogram” bestudeer om aan te toon hoedat ‘n enkele Strachan-teks by wyse van intertekstualiteit tot stand kom. Die kursus fokus veral op die romans Werfbobbejaan en Die jakkalsjagter.
  • Skeppende skryfwerk (Van Heerden) – studente moet twee tot drie kortverhale vir keuring voorlê om toegelaat te word tot hierdie module, waarin hul skeppende skryfvermoë in samewerking met die dosent ontwikkel word.
TOP