Afrikaans & Netherlandic Studies

Third-Year Programmes

SLL3040F: Afrikaans & Neerlandistiek IIIA

Sameroeper: Prof Joan Hambidge (Arts 4.16.7)
Toelatingsvereiste: voltooiing van ‘n tweedejaarskursus in Afrikaans aan die UK of met goedkeuring van die Afdelingshoof.

Studente doen die volgende vier modules:

  1. Die Afrikaanse drama (Loots): ‘n Kursus waarin die poësie van Van Wyk Louw en Opperman aan bod kom. Hulle posisie binne die kanon word evalueer aan die hand van Harold Bloom se The Western Canon.
  2. Trauma en narratief (Van der Merwe): hierdie kursus gaan in op die aard van trauma en die belang van narraratiewe vir die verwerkening daarvan.
  3. Nederlandse Prosa (Loots): studente behandel ‘n uiteenlopende verskeidenheid moderne Nederlandse tekste: geskrewe, visuele en audio-tekste wat onder andere die werk van Tjitske Jansen, Toon van Tellegen, Adriaan van Dis, die lirieke van die musiekgroep Lennaert en De Bonski’s asook Michiel ten Horn se bekroonde kortfilm Alex in Amsterdam insluit
  4. Literêre Teorie (Hambidge): ‘n Kursus in Literêre Teorie, met die fokus op psigoanalise. ’n Kursus in Literêre Teorie, met die fokus op psigoanalise. Hierdie kursus lewer kommentaar op die Freudiaanse gesprek van Lacan tot Deleuze en Guattari. Die siening van ek / self / ego word teoreties omlyn en die verskillende definisies van die onbewuste word dan toegepas op tekste van N.P. van Wyk Louw en D.J. Opperman.

Nederlandse Grammatika (Veldman): in hierdie kursus word Nederlandse Grammatika op ‘n meer gevorderde vlak aangebied.


SLL3041S: Afrikaans & Neerlandistiek IIIA

Sameroeper: Prof Etienne van Heerden (Arts 4.16.3)
Toelatingsvereistes: SLL3040F of met goedkeuring van die Afdelingshoof.

Studente doen die volgende vier modules:

  1. Afrikaanse Prosa (Me. Sonja Loots): die boek van toeval en toeverlaat (Ingrid Winterbach), Horrelpoot (Eben Venter) en 30 Nagte in Amsterdam (Etienne van Heerden) word bespreek as voorbeelde van resente Afrikaanse romans wat ‘n Afrikaanse leefwêreld probeer opteken, bewaar en argiveer.
  2. Vroeë Afrikaanse poësie (Hambidge): ‘n Studie van die poësie van vroeë Afrikaanse digters. Marais, Totius en Leipoldt kom aan bod en die student moet ‘n bepaalde digter kies en sy hele oeuvre en al die biografiese besonderhede bestudeer.
  3. Van Wyk Louw en Opperman (Hambidge): ‘n Kursus waarin die poësie van Van Wyk Louw en Opperman aan die bod kom. Hulle posisie binne die rol van die kanon word evalueer aan die hand van Harold Bloom se The Western Canon.
  4. Karibiese Nederlandse Letterkunde (Van Heerden): aan die hand van enkele tekste word postkoloniale skryfwerk van Nederlandstalige skrywers uit die Karibiese gebied bestudeer.
TOP